Familjehemsdagar


Maria Hagberg är Socialpedagog och har en fil. mag. i socialt arbete. Maria har lång erfarenhet av kvalificerat socialt arbete med utredningar, utveckling och utbildning. Hon har arbetat både professionellt och ideellt mot hedersrelaterat våld och förtryck i 20 år. Maria har varit med och tagit fram riskbedömningsmanualen Patriark, tillsammans med professor Henrik Belfrage.  Förutom att föreläsa, så har Maria även gett ut böcker, bland annat ”Vid 20 börjar den ruttna”. Vi har bett Maria prata om hedersproblematik, kulturkrockar och frågor som rör risker och skyddsbehov.

Maria Hagberg

Suzie Seven, leg psykolog och utbildad i Uppsala. Suzie är specialiserad i trauma- och neuropsykologi och har arbetat vid BUP, barnmedicin och inom slutenvården. Suzie har undervisat socialarbetare inom temat anknytningsteori samt poliser inom temat psykiatri och personlighetsstörningar. Suzie har en muslimsk mor från Turkiet och har bott i andra länder i omgångar. Vi har lämnat önskemål till Suzie om vad hon ska prata om men innehållet kommer till stor del att styras av de frågor som kommer från er familjehem.

Suzie S