Åsa Larsson

Åsa Larsson

Tel: 072-226 19 07
E-post: asa@consiliumab.se

Auktoriserad socionom

Arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Åsa är utbildad socionom och har erfarenhet av utredningsarbete inom kommunal socialtjänst och som biståndshandläggare/enhetschef inom äldreomsorgen samt har arbetat med flyktingmottagande. De senaste åren har Åsa jobbat som familjehemskonsulent och har en bred erfarenhet inom området förstärkt familjehemsvård samt mångårig erfarenhet av att själv vara familjehem/godman/övervakare. Vidareutbildad inom BBIC, MI, neuropsykiatri och pedagogik. Åsa är utbildad i PATRIARK och Sara samt även handledarutbildad med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer via Ersta Sköndals Högskola.