Elias Borg

Elias Borg

Tel: 072-226 19 03
E-post: elias@consiliumab.se

Elias arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Elias är utbildad socionom och har erfarenhet av att arbeta med BBIC-utredningar, familjehemsvård och familjerätt inom kommunal socialtjänst. Elias är även utbildad inom MI, BBIC, Nya Kälvesten, PATRIARK och Sara.