Om Consilium Individ & Familj

Om Consilium Individ & Familj

Consilium Individ & Familj startades i juni 2014 och har sitt säte i Piteå. Consilium Individ & Familjs familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av familjehemsvård samt arbete inom och mot myndigheter. Lena finns i Umeå och Linda finns i Skellefteå. Vår målsättning är att med barnen i centrum och ett stort stöd till familjehemmen få en väl fungerande familjehemsvård.

Consilium Individ & Familj arbetar främst med förstärkt familjehemsvård men även med sociala konsulttjänster. För att säkerställa kvalitén på vårt arbete är vi certifierade via RFF sedan 2016. Consilium Individ & Familj har även beviljats tillstånd av IVO att bedriva denna typ av verksamhet.

Consilium har idag en heltidsanställd, Elias Borg som utgår från Piteå. Elias har har lång erfarenhet av kommunal socialtjänst samt arbete med barn och ungdomar inom familjehemsvården. Vi har även ett par auktoriserade platstolkar som vi nyttjar när vi behöver.

Consilium Individ & Familj samarbetar med Anna-Rosa Perris samt Ingrid Lång när det finns behov av samtalsstöd, handledning och analyser av familjehemsintervjuer.

Förutom att kunna erbjuda familjehem arbetar vi på uppdrag av Socialtjänsten (utredningar enligt BBIC/vuxenutredningar, familjehemsutredningar enligt Nya Kälvestens, samarbetssamtal samt handledning av kommunernas egna familjehem/personalgrupper och kuratorstjänster).

Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om oss och vår verksamhet.