Konsulttjänster

Sociala konsulttjänster

Consilium Individ & Familj kan på uppdrag av Socialtjänsten ta på sig uppdrag från kommunal Socialtjänst. Konsulenten arbetar då på ett personligt förordnande. Uppdragen kan bestå i utredningar BBIC, utredningar av familjehem, vårdnadsutredningar, omsorgsbedömningar eller andra utredningsuppdrag som kan vara aktuella inom kommunal socialtjänst.