Välkommen till Consilium Individ & Familj

Consilium Individ & Familj startades i juni 2014 och har sitt säte i Piteå. Consilium Individ & Familjs familjehemskonsulenter har lång erfarenhet av familjehemsvård samt arbete inom och mot myndigheter. Lena finns i Umeå, Linda i Skellefteå och Elias i Piteå. Vår målsättning är att med barnen i centrum och ett stort stöd till familjehemmen få en väl fungerande familjehemsvård.

Consilium Individ & Familj arbetar främst med förstärkt familjehemsvård men även med sociala konsulttjänster. För att säkerställa kvalitén på vårt arbete är vi certifierade via RFF sedan 2016. Consilium Individ & Familj har även beviljats tillstånd av IVO att bedriva denna typ av verksamhet.

Consilium Individ & Familj