Länkar

Viktiga och intressanta länkar

Consilium Individ & Familj Facebooksida 

Socialstyrelsen

RFF

Barnombudsmannen

Barnkonventionen UNICEF

Koll på Soc

Registerutdrag polisen

Skuldfrihetsintyg från Kronofogden

Ersättningsperioder från Försäkringskassan, ett så kallat 037-intyg.

Socialtjänsten – kontakta er kommun och begär ett intyg om förekomst i socialregistret. Ibland kan man behöva upplysa om att det avser att man är eller ska vara familjehem.

Pedagogisk perspektiv – ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.