Placeringsförfrågan

Behov av familjehem?

Ibland behöver barn och ungdomar ett familjehem. Vi har utredda familjehem i Norr- och Västerbotten som väntar på uppdrag. Eftersom våra familjehem ser olika ut och Socialtjänsten ofta har specifika önskemål gör vi allt för att matcha rätt barn/ungdom med rätt familjehem. Våra familjehem ser olika ut i storlek, familjesammansättning och familjehemmen har olika kunskaper, kompetens och erfarenhet och därför behöver vi veta mer om det aktuella barnet/ungdomen.

Vi utgår alltid från barnets/ungdomens behov och vad familjehemmet kan erbjuda. Vi är noga med att det ska finnas goda förutsättningar redan från start för att det ska fungera på lång sikt. I mån av plats kan vi erbjuda kortare akuta placeringar.

Om vi inte kan matcha avstår vi hellre förfrågan. Våra familjehem är utredda och vi gör regelbundna registerkontroller.