Linda Forsell

Linda Forsell

Tel: 072-226 19 06
E-post: linda@consiliumab.se

Auktoriserad socionom

Arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Linda är utbildad socionom och socialpedagog. Linda har erfarenhet från arbete med ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, behandlingsarbete på HVB hem samt som skolkurator. Linda har också erfarenhet av utredningsarbete inom kommunal socialtjänst. De senaste åren har Linda jobbat som familjehemskonsulent och har en bred erfarenhet inom området förstärkt familjehemsvård. Linda är utbildad inom rePULSE, BBIC, Bra Fam, MI, nya Kälvesten, PATRIARK och Sara. Linda är även handledarutbildad med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer via Ersta Sköndals Högskola.