Socialtjänst


Vi som arbetar i Consilium Individ & Familj kan erbjuda konsultativa tjänster till kommuner och organisationer som arbetar med socialt arbete.

Ni kan vända er till oss på Consilium Individ & Familj när ni behöver hjälp med te x:

-Utredningar enligt BBIC

-Utredningar gällande vuxna

-Familjehemsutredningar enlig Bra Fam och Nya Kälvesten

-Omsorgsbedömningar/överväganden

-Vårdnadsutredningar

– Externa handledningsuppdrag till personalgrupper eller familjehem

Kika gärna in i vår broschyr >>

För att säkerställa kvalitén på vårt arbete är vi sedan 2016 certifierade via RFF samt att vi sedan 2017 har tillstånd från IVO.