Socialtjänst


Vi som arbetar i Consilium Individ & Familj kan erbjuda konsultativa tjänster till kommuner och organisationer som arbetar med socialt arbete.

Ni kan vända er till oss på Consilium Individ & Familj när ni behöver hjälp med te x:

-Utredningar enligt BBIC

-Utredningar gällande vuxna

-Familjehemsutredningar enlig Bra Fam och Nya Kälvesten

-Omsorgsbedömningar/överväganden

-Vårdnadsutredningar

– Externa handledningsuppdrag till personalgrupper eller familjehem

 

För att säkerhetsställa kvalitén på vårt arbete har vi nyligen ansökt om att bli certifierade via RFF och klarat kraven för certifiering.