Familjehemmens riksförbund

Familjehemmens riksförbund

Familjehemmens Riksförbund (FR) ser familjehemmen som en viktig tillgång för både samhället och för de placerade. FR vill synliggöra och stärka familjehemsvården, inte bara på lokal nivå utan även på nationell nivå. På lokal nivå finns läns- och lokalföreningar som anordnar träffar och utbildningar för familjehemmen. På nationell nivå vill FR skapa opinion för familjehemsvården och har bland annat bidragit med synpunkter vid statliga utredningar som rör lagstiftning gällande barn och unga.

FR ger ut tidningen Familjehemmet som innehåller artiklar från både familjehem och andra aktörer inom familjehemsvården. Blir man medlem i FR ingår en prenumeration på tidningen Familjehemmet.

Vill du läsa mer kan du gå in på Familjehemmens Riksförbunds hemsida

Läs på sidorna 6-7 i tidningen Familjehemmet om vårt familjehem Roland och Ann-Louise

Läs på sidorna 6-7 i tidningen Familjehemmet om Nina som är familjehem i Vitryssland.