Lena Lander

Lena Lander

Tel: 072-226 19 08
E-post: lena@consiliumab.se

Auktoriserad socionom

Arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Lena är utbildad socionom och socialpedagog. Har erfarenhet av utredningsarbete inom kommunal socialtjänst. Har även arbetat som behandlare och föreståndare på behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende och är utbildad inom DBT (Dialektisk Beteendeterapi). Lena har mångårig erfarenhet av arbetet som familjehemskonsulent inom området förstärkt familjehemsvård samt har egen erfarenhet av att vara familjehem. Lena har grundläggande psykoterapiutbildning och är vidareutbildad inom BBIC, MI. Lena är utbildad i PATRIARK och Sara samt även handledarutbildad med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer via Ersta Sköndals Högskola.