Kontakta oss


SONY DSCElias Borg 072 226 19 03  elias@consiliumab.se

Elias arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Elias är utbildad socionom och har erfarenhet av att arbeta med BBIC-utredningar, familjehemsvård och familjerätt inom kommunal socialtjänst. Elias är även utbildad inom MI, BBIC, Nya Kälvesten, PATRIARK och Sara.

 

 

SONY DSCLinda Forsell 072-226 19 06 linda@consiliumab.se

Auktoriserad socionom

Arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Linda är utbildad socionom och socialpedagog. Linda har erfarenhet från arbete med ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, behandlingsarbete på HVB hem samt som skolkurator. Linda har också erfarenhet av utredningsarbete inom kommunal socialtjänst. De senaste åren har Linda jobbat som familjehemskonsulent och har en bred erfarenhet inom området förstärkt familjehemsvård. Linda är utbildad inom rePULSE, BBIC, Bra Fam, MI, nya Kälvesten, PATRIARK och Sara. Linda är även handledarutbildad med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer via Ersta Sköndals Högskola.

 

SONY DSCÅsa Larsson 072-226 19 07 asa@consiliumab.se

Auktoriserad socionom

Arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Åsa är utbildad socionom och har erfarenhet av utredningsarbete inom kommunal socialtjänst och som biståndshandläggare/enhetschef inom äldreomsorgen samt har arbetat med flyktingmottagande. De senaste åren har Åsa jobbat som familjehemskonsulent och har en bred erfarenhet inom området förstärkt familjehemsvård samt mångårig erfarenhet av att själv vara familjehem/godman/övervakare. Vidareutbildad inom BBIC, MI, neuropsykiatri och pedagogik. Åsa är utbildad i PATRIARK och Sara samt även handledarutbildad med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer via Ersta Sköndals Högskola.

 

SONY DSCLena Lander 072-226 19 08 lena@consiliumab.se

Auktoriserad socionom

Arbetar som familjehemskonsulent och med sociala konsulttjänster. Lena är utbildad socionom och socialpedagog. Har erfarenhet av utredningsarbete inom kommunal socialtjänst. Har även arbetat som behandlare och föreståndare på behandlingshem för unga kvinnor med självskadebeteende och är utbildad inom DBT (Dialektisk Beteendeterapi). Lena har mångårig erfarenhet av arbetet som familjehemskonsulent inom området förstärkt familjehemsvård samt har egen erfarenhet av att vara familjehem. Lena har grundläggande psykoterapiutbildning och är vidareutbildad inom BBIC, MI. Lena är utbildad i PATRIARK och Sara samt även handledarutbildad med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer via Ersta Sköndals Högskola.